Quel art a succédé à l’art roman en architecture ?
a
L’art nouveau
b
L’art déco
c
L’art gothique
d
L’art antique
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fin !
Règla deu jòc
1 question, 4 responsas possiblas : tròba la bona responsa avant que sia escorrut lo temps e marca lo mei de punts que’s posca (9 punts maximum) !
Prèst ? A tu de hèr !
los-jocs
Resulta
Tornar hèr
los-jocs